سن فقط یک عدده!

میانگین سن برنامه نویسان میانگین سن برنامه نویسان جهان 36 سال است. از بین برنامه نویسان حرفه ای ،1%کمتر از 19 سال و 47 % بین 20 تا 30 سال دارند . و اما از آمارهای برنامه نویسان ایرانی45% در بازه سنی 29-23 سال و 24%بین 39-30 سال هستند . جوانترین برنامه نویس جهان ارهام …

سن فقط یک عدده! ادامه »