به دنیای برنامه نویسی سلام کن!

برنامه نویسان از چه راهی برنامه نویس شدند؟   طبق آمار های  جهانی 2020، %85از برنامه نویسان بدون استفاده از دوره های رسمی و تنها 18% با شرکت در دوره های حضوری برنامه نویس شدند ۷۰ درصد برنامه نویس‌ها معتقدند که از نظر توانایی بالاتر از میانگین سایر برنامه‌نویس‌ها هستند و  ۷۵ درصد از برنامه‌نویس‌ها در …

به دنیای برنامه نویسی سلام کن! ادامه »