گروه پاورا

دوره سی پلاس پلاس مقدماتی

آموزش پروژه محور

زمان قرار گیری هر قسمت: روز های زوج ساعت 22

%30 درصد تخفیف به مناسبت عید فطر