اشتباهات برنامه نویسان مبتدی

اشتباهات برنامه نویسان مبتدی

من در گذشته بسیاری از این اشتباهات را مرتکب شده ام. اينطوري ياد گرفتم بهتر عمل کنم . اگر امروز این اشتباهات را مرتکب می شوید احساس بدی نکنید. فقط ياد بگير چرا اونا اينجا به عنوان اشتباه طبقه بندي ميشن . خوشحالم که عادات کدنویسی را تشکیل داده ام تا به من کمک کند تا از آنها دوری کنم. تو هم بايد اينکارو بکني . اشتباهات در اینجا به...
powerai1_ali